View the full site

Oikeudellinen huomautus 2

Institutionaalisten sijoittajien määrä viittaa niiden sijoitusorganisaatioiden määrään, joiden kanssa Tritonilla on yhteistyösuhde, eikä sijoitusyhtiöiden tai oikeudellisten henkilöiden määrään, jotka sijoittavat Tritonin rahastoihin. Sijoitusorganisaatio voi sijoittaa Tritonin rahastoihin useamman kuin yhden sijoitusyhtiön tai oikeushenkilön kautta.